Žádost subjektu údajů


A) Žádá společnost Lagardere Travel Retail, a.s., jako správce osobních údajů o:

O omezení zpracování osobních údajů žadatel žádá z následujícího/-ch důvodu/-ů:

Volba způsobu poskytnutí informace o zpracování osobních údajů/o přijatých opatřeních: